Wie is de eigenaar van een grafsteen?

Bij een geval van overlijden huren de nabestaanden voor een vooraf vastgestelde periode een graf, waarin de overledene begraven mag worden. De nabestaanden kiezen hier vervolgens een grafsteen bij, die doorgaans door de steenhouwer wordt geplaatst. Gedurende de vooraf afgesproken termijn blijft degene met het grafrecht, cq. degene die de steen heeft laten plaatsen, eigenaar van de gedenksteen.

Echter, wanneer deze periode is verstreken, heeft de begraafplaatshouder het recht het graf te ruimen. Op dat moment wordt de begraafplaatshouder eigenaar van de steen. Wilt u als nabestaande de steen behouden, bijvoorbeeld als gedenkteken (eventueel in gerecyclede vorm) aan uw dierbare, dan kunt u de steen voor het verlopen van de grafrechttermijn laten verwijderen.